Bogdan Przeradzki

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Paweł WilczyńskiKatedra Matematyki Stosowanej 
Habilitacja: Anna OchalKatedra Teorii Optymalizacji i Sterowania 
Doktorat: Paweł SzafraniecKatedra Równań Różniczkowych 
Doktorat: Paweł SzafraniecKatedra Równań Różniczkowych 
Doktorat: Paweł SzafraniecKatedra Równań Różniczkowych 
Doktorat: Paweł SzafraniecKatedra Równań Różniczkowych