Habilitacja: Anna Ochal

Doktorant: Anna Ochal

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-08

Zakończenie: 2013-01-31

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Bogdan PrzeradzkiRecenzja
Sławomir RybickiUniwersytet Mikołaja KopernikaRecenzja
Krzysztof ChełmińskiRecenzja

Załączone pliki

Powrót