Doktorat: Paweł Wilczyński

Doktorant: Paweł Wilczyński

Promotor - Roman Srzednicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2005-09-22

Zakończenie: 2006-10-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Klaudiusz WójcikKRR
Bogdan Przeradzki
Powrót