Andrzej Schinzel

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Maciej UlasKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Maciej GawronKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb