Jerzy Marcinkowski

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Profesura: Wit ForyśZakład Inżynierii Oprogramowania 
Habilitacja: Mariusz Meszka