dr Zofia Rożen

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Funkcji Rzeczywistych

Publikacje: