Małgorzata Zajęcka

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Analizy Matematycznej

DoktoratOtwarcie: 2011-11-24, Zamknięcie: 2013-09-26

Publikacje:

2.
Małgorzata Zajęcka
A note on relation between Azukawa isometries at one point and global biholomorphisms, UNIVERSITATIS IAGELLONICAE ACTA MATHEMATICA vol. 50 (2012),