Doktorat: Małgorzata Zajęcka

Doktorant: Małgorzata Zajęcka

Promotor - Marek Jarnicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2011-11-24

Zakończenie: 2013-09-26

Wynik postępowania: przyznano

Powrót