dr Tomáš Nagy

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

Publikacje:

1.
Michał Wrona, Antoine Mottet, Tomáš Nagy, Michael Pinsker
Smooth Approximations and Relational Width Collapses, International Colloquium on Automata Languages and Programming [ICALP] vol. LIPIcs 198, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik 2021 (2021), 138:1-138:20