dr Karol Piczak

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Uczenia Maszynowego

Publikacje:

3.
Jacek Tabor, Maciej Wołczyk, Karol Piczak, Bartosz Wójcik, Łukasz Pustelnik, Morawiecki Paweł, Tomasz Trzcinski, Przemysław Spurek
Continual Learning with Guarantees via Weight Interval Constraints, International Conference on Machine Learning [ICML](MAIN), (2022), 23897-23911
2.
Łukasz Lepak, Robert Nowak, Karol Piczak, Kacper Radzikowski
1.
Continual Learning of 3D Point Cloud Generators, International Conference on Neural Information Processing [ICONIP] vol. vol 13108 (2021), 330-341