mgr Michał Seweryn

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2021-11-18, Zamknięcie:

Publikacje: