Doktorat: Michał Seweryn

Doktorant: Michał Seweryn

Promotor - Piotr Micek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2021-11-18

Zakończenie: 2023-01-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
William T. TrotterRecenzja - prof. Wiliam T. Trotter
Michał Pilipczuk Recenzja - dr hab. Michał Pilipczuk
Katarzyna PaluchUniwersytet WrocławskiRecenzja - dr hab. Katarzyna Paluch

Załączone pliki

Powrót