dr Yunru Bai

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania

DoktoratOtwarcie: 2018-11-29, Zamknięcie: 2020-11-26

Publikacje:

8.
7.
Yunru Bai, Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
3.
Yunru Bai, Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou