dr Henryk Telega

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Informatyki Stosowanej

Publikacje:

4.
Stochastyczne metody dwufazowe, (2012), "Podstawy genetycznej optymalizacji globalnej", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
3.
Two-phase stochastic global optimization strategies, (2012), "Foundation of Global Genetic Optimization", Springer
1.
Theoretical and Practical Aspects of Inverse Problems for Nonlinear Filtration Process vol. CRC/Balkema (1994), "Inverse Problems in Engineering Mechanics", CRC Press (gałąź Taylor & Francis Group)