Two-phase stochastic global optimization strategies

Tytuł rozdziału:
Two-phase stochastic global optimization strategies
Tytuł książki:
Foundation of Global Genetic Optimization
Wydawnictwo:
Springer
Rok:
2012

Strony:
153-197 (45 stron)

Numer ISBN:
978-3-540-73191-7

Wydawca:
Springer Berlin Heidelberg New York