Elżbieta Zając

Jednostki:

Publikacje:

3.
Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd, (2014), "Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
1.
Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING vol. 226 (2013), 411-417