Doktorat: Damian Jelito

Doktorant: Damian Jelito

Promotor - Łukasz Stettner

Promotor pomocniczy - Marcin Pitera

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2022-01-27

Zakończenie: 2022-09-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Leszek SłomińskiWydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja KopernikaRecenzja - prof. dr hab. Leszek Słomiński
Maciej CapińskiRecenzja - dr hab. Maciej Capiński
Marek RutkowskiUniversity of SydneyRecenzja - prof. dr hab. Marek Rutkowski
Powrót