Doktorat: Agnieszka Kozdęba

Doktorant: Agnieszka Kozdęba

Promotor - Ryszard Rudnicki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2020-09-24

Powrót