Doktorat: Jakub Kośmider

Doktorant: Jakub Kośmider

Promotor - Zenon Jabłoński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2019-03-28

Powrót