Profesura: Sławomir Rams

Doktorant: Sławomir Rams

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2018-01-25

Zakończenie: 2019-10-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Powrót