Doktorat: Grzegorz Guśpiel

Doktorant: Grzegorz Guśpiel

Promotor - Paweł Idziak

Promotor pomocniczy - Grzegorz Gutowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2018-05-24

Zakończenie: 2020-07-02

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław ByrkaUniwersytet WrocławskiRecenzja - dr hab. Jarosław Byrka
Marcin Pilipczuk Recenzja - dr hab. Marcin Pilipczuk

Załączone pliki

Powrót