Habilitacja: Krzysztof Bartosz

Doktorant: Krzysztof Bartosz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2018-02-22

Zakończenie: 2018-09-27

Wynik postępowania: przyznano

Załączone pliki

Powrót