Doktorat: Marcin Krzywda

Doktorant: Marcin Krzywda

Promotor - Piotr Jaworski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-02-26

Zakończenie: 2020-10-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marek CapińskiAkademia Górniczo HutnicznaRecenzja - prof. dr hab. Marek Capiński
Łukasz DelongSzkoła Główna HandlowaRecenzja - dr hab. Łukasz Delong

Załączone pliki

Powrót