Doktorat: Marcin Krzywda

Doktorant: Marcin Krzywda

Promotor - Piotr Jaworski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2015-02-26

Powrót