Doktorat: Frank Weilandt

Doktorant: Frank Weilandt

Promotor - Marian Mrozek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2013-09-26

Zakończenie: 2016-05-19

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr ZgliczyńskiKMORecenzja
Grzegorz GraffPolitechnika GdańskaRecenzja

Załączone pliki

Powrót