Doktorat: Artur Zając

Doktorant: Artur Zając

Promotor - Andrzej Sitarz

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2016-04-28

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót