Doktorat: Sylwester Zając

Doktorant: Sylwester Zając

Promotor - Armen Edigarian

Promotor pomocniczy - Łukasz Kosiński

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2012-06-28

Zakończenie: 2015-06-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Tadeusz KuczumowRecenzja - prof. Tadeusz Kuczumow
Paweł DomańskiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuRecenzja - prof. Paweł Domański

Załączone pliki

Powrót