Doktorat: Adam Roman

Doktorant: Adam Roman

Promotor - Wit Foryś

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2005-11-24

Zakończenie: 2006-10-26

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Antoni Mazurkiewicz
Andrzej Mostowski
Powrót