Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej - lista publikacji