Osobliwości rodzin i ich asymptotyka oraz zagadnienia aproksymacyjne z zastosowaniami nierówności Łojasiewicza

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Osobliwości rodzin i ich asymptotyka oraz zagadnienia aproksymacyjne z zastosowaniami nierówności Łojasiewicza

Kierownik: Maciej Denkowski

Rozpoczęcie: 2014-03-01

Zakończenie: 2015-02-28

Uwagi: MOBILNOŚĆ PLUS III