Inkluzje nieliniowe, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

Instytucja Finansująca / Przyznający: 7 program ramowy

Tytuł: Inkluzje nieliniowe, nierówności hemiwariacyjne z zastosowaniami w mechanice kontaktowej

Kierownik: Stanisław Migórski

Rozpoczęcie: 2013-04-01

Zakończenie: 2016-03-31

Uwagi: Projekt Międzynarodowy Współfinansowany


Publikacje
Stanisław Migórski, Paweł Szafraniec, A class of dynamic frictional contact problems governed by a system of hemivariational inequalities in thermoviscoelasticity, NONLINEAR ANAL-REAL vol. 15 (2014), 158-171
Stanisław Migórski, Anna Ochal, Mircea Sofonea, Analysis of a piezoelectric contact problem with subdifferential boundary condition, P ROY SOC EDINB A vol. 144A (2014), 1007-1025
Leszek Gasiński, Zhenhai Liu, Stanisław Migórski, Anna Ochal, Zijia Peng, Hemivariational inequality approach to evolutionary constrained problems on star-shaped sets, J OPTIMIZ THEORY APP vol. 164 (2015), 514-533
Yong Huang, Zhenhai Liu, Stanisław Migórski, Elliptic hemivariational inequalities with nonhomogeneous Neumann boundary conditions and their applications to static frictional contact problems, ACTA APPL MATH vol. 138 (2015), 153-170
Stanisław Migórski, Anna Ochal, Mircea Sofonea, Evolutionary inclusions and hemivariational inequalities vol. Advances in Mechanics and Mathematics, Vol. 33, Chapter 2 (2015), "Advances in Variational and Hemivariational Inequalities with Applications, Editors: W. Han. S. Migorski, M. Sofonea", Springer
Jiangfeng Han, Yunxiang Li, Stanisław Migórski, Analysis of an adhesive contact problem for viscoelastic materials with long memory, J MATH ANAL APPL vol. 427 (2015), 646-668
Xiuwen Li, Zhenhai Liu, Stanisław Migórski, Approximate controllability for second order nonlinear evolution hemivariational inequalities, ELECTRON J QUAL THEO vol. 100 (2015), 1-16
Jiangfeng Han, Stanisław Migórski, Huidan Zeng, Analysis of a Dynamic Viscoelastic Unilateral Contact Problem with Normal Damped Response, NONLINEAR ANAL-REAL vol. 28 (2016), 229-250