Evolutionary inclusions and hemivariational inequalities

Tytuł rozdziału:
Evolutionary inclusions and hemivariational inequalities
Tytuł książki:
Advances in Variational and Hemivariational Inequalities with Applications, Editors: W. Han. S. Migorski, M. Sofonea
Wydawnictwo:
Springer
Rok:
2015

Strony:
39-64

Tom (seria wydawnicza):
Advances in Mechanics and Mathematics, Vol. 33, Chapter 2