Klastrowanie w przestrzeniach metrycznych

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Klastrowanie w przestrzeniach metrycznych

Kierownik: Marek Śmieja

Rozpoczęcie: 2013-07-12

Zakończenie: 2015-07-11

Uwagi: Juventus Plus