Badanie ilościowe w logikach i teorii obliczeń

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Badanie ilościowe w logikach i teorii obliczeń

Kierownik: Marek Zaionc

Rozpoczęcie: 2009-09-17

Zakończenie: 2012-03-16


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Jakub Kozik Wykonawca
Katarzyna Grygiel Wykonawca
Mikołaj Pudo Wykonawca
Paweł Waszkiewicz Wykonawca