Skręcenia krzywych hipereliptycznych i ich zastosowania do ciągów geometrycznych na krzywych

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Skręcenia krzywych hipereliptycznych i ich zastosowania do ciągów geometrycznych na krzywych

Kierownik: Maciej Ulas

Rozpoczęcie: 2012-04-04

Zakończenie: 2014-04-03

Uwagi: IUVENTUS PLUS II; możliwość wydatkowania środków od daty decyzji


Publikacje
Maciej Ulas, Variations on twists of elliptic curves, Rocky Mountain Journal of Mathematics vol. 43 (2) (2013), 645-660
Andrzej Dąbrowski, Maciej Ulas, Variations on the Brocard-Ramanujan equation, Journal of Number Theory vol. 133 (4) (2013), 1168-1185
Maciej Ulas, A note on Erdos–Straus and Erdos-Graham divisibility problems (with an Appendix by Andrzej Schinzel) , International Journal of Number Theory vol. 9 (3) (2013), 583-599
Andrew Bremner, Maciej Ulas, Rational points in geometric progressions on certain hyperelliptic curves, Publicationes Mathematicae vol. 82 / 3-4 (2013), 669-683
Maciej Ulas, A note on Diophantine systems involving three symmetric polynomials, Journal of Number Theory vol. 133 (10) (2013), 3283-3295
Andrew Bremner, Maciej Ulas, On certain diophantine equations of diagonal type, Journal of Number Theory vol. 136 (3) (2014), 46-64
Tomasz Jędrzejak, Maciej Ulas, Variations on twists of tuples of hyperelliptic curves and related results, Journal of Number Theory vol. 137 (4) (2014), 222–240
Maciej Ulas, On some Diophantine systems involving symmetric polynomials , Mathematics of Computation vol. 83 (2014), 1915-1930
Andrew Bremner, Ajai Choudhry, Maciej Ulas, Constructions of diagonal quartic and sextic surfaces with infinitely many rational points, International Journal of Number Theory vol. 10 (7) (2014), 1675–1698
Maciej Ulas, Rational solutions of certain Diophantine equations involving norms, Acta Arithmetica vol. 165 (1) (2014), 47-56
Maciej Ulas, Some experiments with Ramanujan-Nagell type Diophantine equations, Glasnik Matematicki vol. 49 (2) (2014), 287-302