Skręcenia krzywych hipereliptycznych i ich zastosowania do ciągów geometrycznych na krzywych

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Skręcenia krzywych hipereliptycznych i ich zastosowania do ciągów geometrycznych na krzywych

Kierownik: Maciej Ulas

Rozpoczęcie: 2012-04-04

Zakończenie: 2014-04-03

Uwagi: IUVENTUS PLUS II; możliwość wydatkowania środków od daty decyzji


Publikacje
Maciej Ulas, Variations on twists of elliptic curves, ROCKY MT J MATH vol. 43 (2) (2013), 645-660
Andrzej Dąbrowski, Maciej Ulas, Variations on the Brocard-Ramanujan equation, J NUMBER THEORY vol. 133 (4) (2013), 1168-1185
Maciej Ulas, A note on Erdos–Straus and Erdos-Graham divisibility problems (with an Appendix by Andrzej Schinzel) , INT J NUMBER THEORY vol. 9 (3) (2013), 583-599
Andrew Bremner, Maciej Ulas, Rational points in geometric progressions on certain hyperelliptic curves, PUBL MATH-DEBRECEN vol. 82 / 3-4 (2013), 669-683
Maciej Ulas, A note on Diophantine systems involving three symmetric polynomials, J NUMBER THEORY vol. 133 (10) (2013), 3283-3295
Andrew Bremner, Maciej Ulas, On certain diophantine equations of diagonal type, J NUMBER THEORY vol. 136 (3) (2014), 46-64
Tomasz Jędrzejak, Maciej Ulas, Variations on twists of tuples of hyperelliptic curves and related results, J NUMBER THEORY vol. 137 (4) (2014), 222–240
Maciej Ulas, On some Diophantine systems involving symmetric polynomials , MATH COMPUT vol. 83 (2014), 1915-1930
Andrew Bremner, Ajai Choudhry, Maciej Ulas, Constructions of diagonal quartic and sextic surfaces with infinitely many rational points, INT J NUMBER THEORY vol. 10 (7) (2014), 1675–1698
Maciej Ulas, Rational solutions of certain Diophantine equations involving norms, ACTA ARITH vol. 165 (1) (2014), 47-56
Maciej Ulas, Some experiments with Ramanujan-Nagell type Diophantine equations, GLAS MAT vol. 49 (2) (2014), 287-302