Osobliwości w zespolonej geometrii analitycznej

Instytucja Finansująca / Przyznający: MNiSW

Tytuł: Osobliwości w zespolonej geometrii analitycznej

Kierownik: Maciej Denkowski

Rozpoczęcie: 2012-03-30

Zakończenie: 2014-03-29

Uwagi: IUVENTUS PLUS II