Algorytmiczny Lokalny Lemat Lovasza jako podwójne zliczanie

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Algorytmiczny Lokalny Lemat Lovasza jako podwójne zliczanie

Kierownik: Jakub Kozik

Rozpoczęcie: 2011-12-01

Zakończenie: 2014-11-30


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Piotr Micek Wykonawca