Dynamika z punktu widzenia pojedynczych orbit: quasi-kryształy, miary niezmiennicze, złożoność

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Dynamika z punktu widzenia pojedynczych orbit: quasi-kryształy, miary niezmiennicze, złożoność

Kierownik: Dominik Kwietniak

Rozpoczęcie: 2019-02-11

Zakończenie: 2022-12-10

Uwagi: OPUS 15