Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych

Kierownik: Włodzimierz Zwonek

Rozpoczęcie: 2016-02-15

Zakończenie: 2021-02-14

Uwagi: Opus 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Marek Jarnicki Wykonawca
Armen Edigarian Wykonawca