Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Wybrane zagadnienia z analizy wielu zmiennych zespolonych

Kierownik: Włodzimierz Zwonek

Rozpoczęcie: 2016-02-15

Zakończenie: 2021-02-14

Uwagi: Opus 9


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Marek Jarnicki Wykonawca
Armen Edigarian Wykonawca
Publikacje
Łukasz Kosiński, Włodzimierz Zwonek, Nevanlinna-Pick interpolation problem in the ball, T AM MATH SOC vol. 370 (2018), 3931-3947
Peter Pflug, Włodzimierz Zwonek, L2h -Functions in Unbounded Balanced Domains, J GEOM ANAL vol. 27(3) (2017), 2118-2130
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A remark on the product property for the generalized Moebius function, P AM MATH SOC vol. 146 (2018), 743--746 (electronically published on September 6, 2017)
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A remark on the Sibony function, J MATH ANAL APPL vol. 461 (2018), 1374-1377
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A glimpse into invariant distances in complex analysis, (2020), "Handbook of Complex Analysis (S.G. Krantz, ed)", CRC Press (gałąź Taylor & Francis Group)
Peter Pflug, Włodzimierz Zwonek, Regularity of complex geodesics and (non-)Gromov hyperbolicity of convex tube domains, FORUM MATH vol. 30(1) (2018), 159-170
Zbigniew Błocki, Włodzimierz Zwonek, One dimensional estimates for the Bergman kernel and logarithmic capacity, P AM MATH SOC vol. 146 (2018), 2489-2495
Marek Jarnicki, Peter Pflug, Remarks on the Sibony functions and pseudometrics, ARCH MATH vol. 113 (2019), 291-300
Marek Jarnicki, Peter Pflug, Extension of Holomorphic Functions - 2nd Extended Edition vol. de Gruyter Expositions in Mathematics 34, xii+572 pp (2020), Walter de Gruyter
Peter Pflug, Włodzimierz Zwonek, Peak functions in C -convex domains, ANN MAT PUR APPL vol. 198 (1) (2019), 27-35