Geometria zbiorów i odwzorowań z osobliwościami

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Geometria zbiorów i odwzorowań z osobliwościami

Kierownik: Guillaume Valette

Rozpoczęcie: 2015-01-27

Zakończenie: 2019-11-26

Uwagi: Opus 7


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Marcin Bilski Wykonawca
Anna Valette Wykonawca
Viet Nhan Nguyen Wykonawca