Czasopisma

NazwaSkrótISSN
CAMERA OBSCURA. HISTORIA, TEORIA I ESTETYKA FOTOGRAFII
PARAGRAF NA DRODZE
SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM GRAECAE ET LATINAE
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA
BÓL1640-324X
GDAŃSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE1730-4652
LINGUISTISCHE TREFFEN IN WROCŁAW2084-3062
POLSKI PRZEGLĄD MEDYCYNY I PSYCHOLOGII LOTNICZEJ2083-2575
ROCZNIKI GEOMATYKI [ANNALS OF GEOMATICS]1731-5522
TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH, GEOTERMIA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ0304-520X
ŻYCIE WETERYNARYJNE0137-6810
ANTHROPOLOGY IN ACTION0967-201X
AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY0312-2417
CAHIERS JEAN GIRAUDOUX0150-6943
DEBATE FEMINISTA0188-9478
ETUDES CELTIQUE0373-1928
GRAMMA TTT - TIJDSCHRIFT VOOR TAALWETENSCHAP0927-3255
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS0802-6106
JOURNAL OF ECUMENICAL STUDIES0022-0558
LANGUAGES IN CONTRAST: INTERNATIONAL JOURNAL FOR CONTRASTIVE LINGUISTICS1387-6759
MINERVA0213-9634
ONS GEESTELIJK ERF.0774-2827
PROJETS FEMINISTES1019-5610
REVUE DES ÉTUDES ARMÉNIENNES0080-2549
SILK ROAD ART AND ARCHAEOLOGY0917-1614
SVENSK MEDICINHISTORISK TIDSKRIFT1402-9871
TURUN HISTORIALLINEN ARKISTO0085-7440
ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH0098-9258
INDUSTRIAL DIAMOND REVIEW
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
CARDIOLOGY JOURNAL, FORMERLY FOLIA CARDIOLOGICA
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING
SYSTEMS SCIENCE
EKONOMIA I SRODOWISKO
BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA0365-9445
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE1734-5669
LINGUODIDACTICA1731-6332
POLSKI PRZEGLĄD NAUK O ZDROWIU1643-3203
ROCZNIKI GLEBOZNAWCZE0080-3642
TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŚNA1732-1719
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I METABOLIZM0209-164X
ANTHROPOLOGY OF EAST EUROPE REVIEW1054-4720
AUSTRALIAN EDUCATIONAL COMPUTING0816-9020
CAHIERS NATURALISTES (LES)0008-0365
DEDALUS. REVISTA DE LITERATURA COMPARADA0871-9519
ETUDES CRÉOLES0708-2398
GRAMMA: JOURNAL OF CRITICISM1106-1170
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION1560-4292
JOURNAL OF EDUCATION & CHRISTIAN BELIEF1366-5456
LANGUE FRANÇAISE0023-8368