EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2008600