Gdańskie Studia Prawnicze

ISSN:
1734-5669

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201920
20187
20177
2016700
2015700
2014400
2013400
2012500
2011600
2010600