Czasopisma

NazwaSkrótISSN
SUOMEN MUINAISMUISTOYHDISTYKSEN AIKAKAUSKIRJA0355-1822
TÜRK DILI ARAŞT?RMALAR? Y?LL?G? - BELLETEN0564-5050
ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE
PROCEEDINGS OF THE ASIST ANNUAL MEETING
BIULETYN WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH
STUDIA ZACHODNIE
DISSERATIONES MATHEMATICAE
BIULETYN STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO1731-1829
GASTROENTEROLOGIA POLSKA1232-9886
LIMNOLOGICAL REVIEW1642-5952
POLONICA0137-9712
ROCZNIKI BIESZCZADZKIE1233-1910
TAMARA - JOURNAL FOR CRITICAL ORGANIZATION INQUIRY1532-5555
ZESZYTY WIEJSKIE1506-6541
ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS0003-5483
AUS POLITIK UND ZEITGESCHICHTE0479-611X
CAHIERS D’EXTREME-ASIE0766-1177
DAS ZEICHEN. ZEITSCHRIFT FÜR SPRACHE UND KULTUR GEHÖRLOSER0932-4747
ETNOLOSKA TRIBINA (ETHNOLOGICAL FORUM)0351-1944
GÖTTINGER FORUM FÜR ALTERTUMSWISSENSCHAFT1437-9074
INTERNATIONAL JOURNAL FOR PHILOSOPHY OF RELIGION0020-7047
JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY: CONTACTS, COMPARISONS, CONTRASTS1385-3783
LANGAGE ET SOCIÉTÉ0181-4095
MILTON QUARTERLY0026-4326
ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU0029-8654
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF LONDON0370-1662
REVUE DE QUMRÂN0035-1725
SIEDLUNGSFORSCHUNG. ARCHÄOLOGIE GESCHICHTE GEOGRAPHIE0175-0046
SUOMEN MUSEO0355-1806
TÜRK KÜLTÜRÜ DERGISI1300-3372
ACTA PHYTOTAXONOMICA SINICA
IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCESCHEMICAL SCIENCES
BLISKI WSCHÓD. SPOŁECZEŃSTWO-POLITYKATRADYCJE
PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
DYDAKTYKA LITERATURY. EDUKACJA WARTOSCI. KOMUNIKACJA KULTUROWA
BIULETYN SZADKOWSKI1643-0700
GASTROENTEROLOGIA PRAKTYCZNA2080-9956
LINGUA AC COMMUNITAS1230-3143
POLSKA ENERGETYKA SŁONECZNA1730-2420
ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH0080-3634
TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE0239-4472
ZESZYTY ŁUŻYCKIE0867-6364
AUSGRABUNGEN UND FUNDE IN WESTFALEN-LIPPE0175-6133
CAHIERS ELISABÉTHAINS0184-7678
DE NEGENTIENDE EEUW.1381-8546
ETNOSISTEMI1122-6234