Roczniki Bieszczadzkie

ISSN:
1233-1910

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20188
20178
2016800
2015800
2014400
2013400
2012500
2011600
2010600
2009400
2008400