Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

ISSN:
1731-1829

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20186
20176
2016600
2015600
2014400
2013400
2012300
2011200
2010200