Czasopisma

NazwaSkrótISSN
IEEE TRANSACTIONS ON SPEECH AND AUDIO PROCESSING
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCESCHEMICAL SCIENCES
BLISKI WSCHÓD. SPOŁECZEŃSTWO-POLITYKATRADYCJE
PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLSKIEJ
STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE. COMMENTATIONES
DYDAKTYKA LITERATURY. EDUKACJA WARTOSCI. KOMUNIKACJA KULTUROWA
ACTA ZOOLOGICA
ILLINOIS LAW REVIEW
PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCESEARTH AND PLANETARY SCIENCES
BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
PAMIĘTNIK LITERACKI
STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC
DYDAKTYKA MATEMATYKI
ADHESIVES AGE
INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH
PROCEEDINGS OF THE LINNEAN SOCIETY OF NEW SOUTH WALES
BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDŹ
PAMIĘTNIK TEATRALNY. KWARTALNIK POŚWIĘCONY HISTORII I KRYTYCE TEATRU ZAŁOŻONEGO PRZEZ LEONA SCHILLERA
SUICYDOLOGIA
DZIEJE NAJNOWSZE. KWARTALNIK POSWIECONY HISTORII XX W.
ADVANCES IN BIOPHYSICS
INDIAN JOURNAL OF PHYSICS AND PROCEEDINGS OF THE INDIAN ASSOCIATION FOR THE CULTIVATION OF SCIENCE
PROGRESS IN NATURAL SCIENCE
BULLETIN OF THE BRITISH ARACHNOLOGICAL SOCIETY
PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP
SUMMER SAFETY AND RELIABILITY SEMINARS
ECHA PRZESZŁOSCI
ADVANCES IN BOTANICAL RESEARCH INCORPORATING ADVANCES IN PLANT PATHOLOGY
INDIAN VETERINARY JOURNAL
PROGRESS IN STRUCTURAL ENGINEERING AND MATERIALS
CAMERA OBSCURA. HISTORIA, TEORIA I ESTETYKA FOTOGRAFII
PARAGRAF NA DRODZE
SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM GRAECAE ET LATINAE
EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA
ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH
INDUSTRIAL DIAMOND REVIEW
PRZEMYSŁ CHEMICZNY
CARDIOLOGY JOURNAL, FORMERLY FOLIA CARDIOLOGICA
PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING
SYSTEMS SCIENCE
EKONOMIA I SRODOWISKO
ADVANCES IN ECONOMETRICS : A RESEARCH ANNUAL
INFANT AND CHILD DEVELOPMENT
PSICOLOGICA
CARDIOVASCULAR FORUM
PEDAGOGIKA KULTURY
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE
EKONOMIA. RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZENSTWO
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL RESEARCH
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT