PAMIĘTNIK TEATRALNY. KWARTALNIK POŚWIĘCONY HISTORII I KRYTYCE TEATRU ZAŁOŻONEGO PRZEZ LEONA SCHILLERA

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011900
2010900
2009600