Andrzej Białynicki-Birula

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Marek KaraśZakład Matematyki Finansowej 
Profesura: Tomasz Szemberg