Krzysztof Chełmiński

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Jacek Dymel 
Habilitacja: Anna OchalKatedra Teorii Optymalizacji i Sterowania 
Doktorat: Sylwia DudekKatedra Teorii Optymalizacji i Sterowania 
Doktorat: Justyna Ogorzały