dr Andrzej Daniluk

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Zakład Matematyki Finansowej

DoktoratOtwarcie: 2006-10-26, Zamknięcie: 2012-03-29

Publikacje: